Новини

Нови функции в АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
01.02.2024

Уважаеми колеги,

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 24.01.2024 г. Ви информираме, че са добавени следните нови функции в системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 • Автоматично публикуване на дневния ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него в съответствие с изискванията на чл.27.ал.1а.
 • Създава се публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях в съответствие с изискванията на чл. 28 ал.4 и информацията от него се публикува автоматично.
 • Автоматично публикуване на протокола от заседанията на общинския съвет
 • Автоматично публикуване на дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината (Чл. 48а. ал.1).
 • Автоматично публикуване на протокола от всяко заседание на комисия (Чл.48а ал.3)
 • Публикуването на посочените по-горе регистри се извършва на страницата на общинския съвет или на страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
 • Предлага се технология за директно излъчване на заседанията на комисиите и общинския съвет, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница (чл.48 ал.2).
 • Предлага се услугата хостинг на системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за общините, които не разполагат с подходяща хардуерна конфигурация.

Считано от 10.02.2024 г. се приемат записвания за внедряване на новите функции, както и на цялата система АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

 

Екип ОБЩИНСКИ СИСТЕМИ

Софтуерна група АКСТЪР


Информация във връзка с писмо МЕУ-20848/14.12.2023г. (актуализиран Национален план за въвеждане на еврото)
19.12.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо МЕУ 20848/14.12.2023 г., относно „Предприемане на действия от административните органи по адаптиране на информационните им системи във връзка с въвеждането на еврото, съгласно актуализирания Национален план за въвеждане на еврото в Република България, приет с РМС № 797 от 13 ноември 2023 г.“ и изискването да се планират разходите за програмно осигуряване в бюджетната 2024 г., Ви информираме, че следните продукти от фамилията АКСТЪР ще претърпят описаните по-долу промени в ценообразуването:

 • АКСТЪР НАЕМИ
 • АКСТЪР КАСА
 • АКСТЪР ТЪРГОВИЯ
 • АКСТЪР УЕБ КАСА
 • АКСТЪР е-ПЛАЩАНЕ
 • АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
 • АКСТЪР ФУК
 • АКСТЪР ДОГОВОРИ
 • АКСТЪР САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • АКСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Новите цени ще включват актуализация на продуктите във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България и ще се образуват по следните правила:

 1. Отпадат отстъпките за администрациите, които получават такива, за версиите на продуктите до 2023 г.
 2. Считано от 1.03.2024 г. се повишава основната цена на гаранционното обслужване на всеки от продуктите с 10 % .

 

С Уважение

Екип „ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ“

Софтуерна група АКСТЪР


Препоръки по писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868
19.12.2023
Уважаеми колеги, Във връзка с Ваши запитвания по  писмо № МЕУ-19626/24.11.2023 г., за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/ 868 относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните), можем да коментираме следното    1. Писмото изисква в срок до 15.01.2024 г. администрациите: Да попълнят въпросник, обхващащ всички данни на администрация в изпратения с писмото формат (Приложение № 2 към писмото); Да създадат изчерпателен списък с данните, които администрацията притежава и ще предоставя срещу заплащане, размерът на техните такси и уточнение дали заплащането е до или над пределните разходи за събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението им под формата на файл...

Нулиране за началото на новата година
15.12.2023

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:

 

„Весели празници АКСТЪР!,

Моля да ни се окаже съдействие при „нулиране” на „деловодната година”

на администрация: Име на администрацията

Нашето лице за контакти е:

Име: името

Телефон: телефон

Е-мейл:  мейл

 

Поздрави:

Автор на съобщението.”

 

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


Дежурни телефонни номера на 01.11.2023 г. (сряда)
30.10.2023

Уважаеми колеги,


С решение на Ректора на Технически университет – София, 01 ноември 2023 г. /сряда/ е обявен за неприсъствен ден и достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.


Оставаме на разположение на следните мобилни номера: ...


Порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в съответствие с писмо 11733/28.07.2023 г.
14.08.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с направени запитвания по писмо  11733/28.07.2023 г. на Министъра на електронното управление Ви информираме, че порталите от фамилията АКСТЪР са актуализирани в изпълнение на изискванията на документа „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация“.