Новини
На вниманието на секретарите на общините
05.10.2018

Модули в подкрепа на електронното управление

 

Софтуерна група АКСТЪР подкрепя усилията на Правителството на Република България за пълноценно използване на възможностите на електронното управление в административната дейност.

Във връзка с наближаване срока за преустановяване на хартиения обмен на документи между администрациите (01.11.2018 г.) и необходимостта от преминаване към безхартиен, представяме на Вашето внимание следните модули и услуги:

  1. АКСТЪР PKI: Система за управление на вътрешно ведомствени е-подписи за служителите. Това е най-евтиният начин всеки служител да се сдобие с пълноценен електронен подпис и да подписва документи в съответствие с Наредбата за електронни удостоверения в администрациите.
  2. АКСТЪР е-съгласуване: Модул за електронно съгласуване на документи, интегриран към системата „АКСТЪР ОФИС

Двете системи позволяват да се реализира цикъла на безхартиения документооборот вътре в администрацията.

  1. АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ: Комплект от 20-те най-често използвани електронни административни услуги, успешно внедрени в повече от 20 администрации. auslugi.com
  2. АКСТЪР УЕБ ОФИС: Уеб базирано разширение на АКСТЪР ОФИС, чрез което отдалечени офиси и офиси на второстепенни разпоредители могат да се включат към системата АКСТЪР ОФИС на организацията, с цел осъществяване на обмен на електронни документи.

Модулите се предлагат по технологията „софтуер като услуга” с минимална месечна такса и с възможност за прекратяване използването им, без неустойки.

Заявките могат да се направят през контактната форма на сайта ни https://acstre.com/, e-mail: office@acstre.com или тел. 02/9653469 и 02/9652424.